Cena akcji Play w procesie ABB została ustalona na 30,5 zł: szt.


Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Cena akcji w procesie budowy przyspieszonej księgi popytu (ABB) dotyczącej sprzedaży akcji spółki Play Communications przez Kenbourne oraz Tollerton została ustalona na 30,5 zł, podał Play.
Kenbourne i Tollerton, którzy posiadają odpowiednio 30,04% i 29,14%, a razem ok. 59% wszystkich akcji Play Communications, ogłosiły wczoraj rozpoczęcie przyspieszonego plasowania do 23 082 237 akcji operatora, stanowiących do 9,08% kapitału i głosów.
"W związku z transakcją, pozostałe akcje posiadane przez Kenbourne Invest S.A. oraz Tollerton Investments Ltd. będą przedmiotem ograniczenia w ich zbywalności przez 180 dni, z zastrzeżeniem zwyczajowych wyłączeń, na które globalni koordynatorzy i współprowadzący księgę popytu wyrazili zgodę" - czytamy w komunikacie.
UBS Europe SE i Santander Bank Polska S.A. pełnili rolę globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu w ofercie.
Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.
(ISBnews)