Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Millennium i Euro Banku przez przeniesienie całego majątku Euro Banku na Bank Millennium, podała Komisja.

"Planowane połączenie jest drugim etapem transakcji dotyczącej przejęcia Euro Banku przez Bank Millennium. Pierwszym etapem transakcji było wykonanie umowy sprzedaży akcji z dnia 5 listopada 2018 r. zawartej pomiędzy Bankiem Millennium i SG Financial Services Holding SA, w wyniku której Bank Millennium bezpośrednio nabył w dniu 31 maja 2019 r. od SG Financial Services Holding S.A. 49 769 493 akcji Euro Banku stanowiących ok. 99,787 % kapitału zakładowego Euro Banku" -czytamy w komunikacie.

KNF 28 maja br. jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Banco Comercial Português, SA (BCP), za pośrednictwem Banku Millennium, akcji Euro Banku w liczbie powodującej przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym Euro Banku.

Pod koniec sierpnia br. akcjonariusze Banku Millennium zatwierdzili połączenie Banku Millennium z Euro Bankiem.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)