Dwoma głównymi składnikami kosztów pracy są wynagrodzenia i koszty pozapłacowe. W drugim kwartale w strefie euro koszt wynagrodzeń za przepracowaną godzinę był o 2,7 proc. wyższy niż przed rokiem, a składnik pozapłacowy wzrósł w tym samy czasie o 2,9 proc. W całej Wspólnocie wzrost kosztów zatrudnienia był jeszcze większy. W 28 państwach UE wynagrodzenie za godzinę pracy wzrosło o 3,1 proc., a składnik pozapłacowy o 3,0 proc.

W drugim kwartale 2019 r., w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku, godzinowe koszty pracy w strefie euro wzrosły o 2,1 proc. w przemyśle, o 2,4 proc. w budownictwie, o 2,9 proc. w usługach i o 3,0 proc. w gospodarce pozabiznesowej. W UE koszty pracy na godzinę wzrosły o 2,5 proc. w przemyśle, o 3,1 proc. w budownictwie i o 3,3 proc. zarówno w usługach, jak i w sektorze publicznym.

Reklama

Najwyższe roczne wzrosty godzinowych kosztów pracy dla całej gospodarki odnotowano w Rumunii (+12,4 proc.). Kolejna była Bułgaria, ze wzrostem na poziomie 11,0 proc., a następnie Słowacja (+10,6 proc.), Węgry (+10,1 proc.), Estonia (8,3 proc.) i Czechy (8,0 proc.).

Na kolejnym miejscu znalazła się Polska ze wzrostem na poziomie 7,8 proc., w tym koszt wynagrodzeń skoczył od drugiego kwartału ub.r o 7,2 proc., a pozapłacowe koszty pracy wzrosły o 10,3 proc.

Nad Wisłą najwięcej podrożało zatrudnienie w budownictwie, gdzie za godzinę pracy przedsiębiorca musiał zapłacić łącznie 12,5 proc. więcej niż rok wcześniej (wynagrodzenia wzrosły o 11 proc., a koszty pozapłacowe o 18,8 proc.). W sektorze przemysłu wzrost kosztów zatrudnienia wyniósł 7,2 proc. (pensje 6,9 proc., pozapłacowe koszty skoczyły o 8,2 proc.). Wzrost w sektorze usług sięgnął 6,9 proc. (odpowiednio 5,9 proc. i 10,4 proc.)

Najniższe wzrosty odnotowano w Portugalii, gdzie łączna zwyżka sięgnęła zaledwie 0,9 proc. i na Malcie (1,1 proc.).