Większościowi akcjonariusze Komputronika nie poprą uchwał o emisjiWarszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Większościowi akcjonariusze kontrolujący Komputronik nie poprą projektów uchwał przewidujących upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału i emisję obligacji zamiennych, wynika z komunikatu spółki.

"Jak wynika z przedłożonej spółce informacji od akcjonariusza, mając na względzie m.in. znane publicznie wątpliwości uczestników rynku odnośnie porządku obrad ZWZ, akcjonariusz przekazał decyzję, że ze zrozumieniem odnosi się do podniesionych argumentów i wobec tego: (1) […] zgłoszony zostanie wniosek przewodniczącemu ZWZ o poddanie pod głosowanie uchwały o charakterze porządkowym w sprawie usunięcia punktów 16 i 17 z planowanego porządku obrad ZWZ; (2) w konsekwencji bezprzedmiotowe stanie się głosowanie nad projektami uchwał odnośnie ww. punktów porządku obrad; (3) jednocześnie w razie nieprzyjęcia zmiany do planowanego porządku obrad w trybie opisanym w pkt 1., akcjonariusz wykonując prawo głosu nie poprze projektów uchwał proponowanych pierwotnie w ramach punktów 16 i 17 planowanego porządku obrad ZWZ" - czytamy w komunikacie.

Wspomniane punkty przewidują: podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu poprzez dodanie § 8a Statutu (dotyczącego upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego) i podjęcie uchwały w przedmiocie emisji obligacji zamiennych na akcje spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian statutu spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji i akcji. Walne w temacie ma się odbyć 19 września.

Jednocześnie spółka podała, że mając na uwadze swój słuszny interes, antycypując potencjalny przebieg ZWZ, podjęła w tym samym dniu działania mające na celu zbadanie opinii innego z większościowych akcjonariuszy kontrolujących spółkę, który niezależnie w godzinach wieczornych potwierdził, iż również nie jest zainteresowany podjęciem uchwał z punktów 16 i 17 porządku obrad.

"Jednocześnie zarząd emitenta pragnie zauważyć, że wcześniejsze projekty były związane z podjętymi w ostatnim czasie działaniami spółki odnośnie współpracy z instytucjami finansowymi i inwestorami prywatnymi w zakresie zwiększenia finansowania działalności. Zarząd emitenta nie wyklucza przy tym, że w przyszłości spółka może powrócić do kwestii potencjalnych emisji papierów wartościowych, o ile byłoby to podyktowane koniecznością efektywnego zarządzania zasobami finansowymi" - czytamy dalej.

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)