Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Globalworth Poland RE odnotował 35,7 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 16,49 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Zysk operacyjny wyniósł 21,68 mln euro wobec 13,06 mln euro zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,95 mln euro w II kw. 2019 r. wobec 18,26 mln euro rok wcześniej.W I poł. 2019 r. spółka miała 44,67 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 23,09 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 57,27 mln euro w porównaniu z 35,04 mln euro rok wcześniej.Globalworth Poland Real Estate N.V. (dawniej Griffin Premium RE) to polska platforma nieruchomości biurowych, od kwietnia 2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT.(ISBnews)