Enea ukończyła przebudowę linii Morzyczyn - Drawski Młyn za ponad 127 mln zł


Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Enea Operator - spółka zależna Enei - ukończyła przebudowę linii 110 kV Morzyczyn - Drawski Młyn, podała spółka. Wartość inwestycji wyniosła ponad 127 mln zł.
"Dla Grupy Enea bardzo ważne jest nie tylko bezpieczeństwo energetyczne, ale również czyste powietrze i ochrona środowiska. Dzięki oddaniu tej inwestycji po raz kolejny wpisujemy się w politykę środowiskową kraju, dając nowy impuls do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Linia Morzyczyn - Drawski Młyn stwarza bowiem nowe możliwości również w kontekście przyłączenia źródeł rozproszonych i produkcji zielonej energii" - powiedział wiceprezes Enei ds. korporacyjnych Zbigniew Piętka, cytowany w komunikacie.
"Uroczyście otwarta linia wysokiego napięcia to największa inwestycja sieciowa w historii Enei Operator. Jej ponadlokalny charakter wpisuje się w szerszą koncepcję rozbudowy sieci 110 kV związanej ze zwiększaniem bezpieczeństwa energetycznego dla północno-zachodniej części Polski. Korzyści płynące z jej realizacji są bardzo istotne. Tym bardziej cieszy, że realizacja tak dużej inwestycji liniowej zakończyła się w zakładanym terminie. To zasługa wzorowej współpracy wykonawcy, inwestora, jednostek samorządu terytorialnego oraz zrozumienia jej strategicznego znaczenia przez większość lokalnych społeczności" - dodał prezes Enei Operator Andrzej Kojro.
Linia po przebudowie ma łączną długość 240 km (wobec pierwotnej długości 143 km) i przebiega przez 3 województwa, 4 powiaty i 12 gmin. Inwestycja polegała na przebudowie jednotorowego ciągu linii 110 kV łączącego stacje Morzyczyn - Stargard Wschód - Dolice - Krzęcin - Dobiegniew - Drawski Młyn, na dwa ciągi z przewodami o przekroju 240 mm2 i temperaturze pracy +80°C. Do budowy linii zużyto 720 km przewodów roboczych oraz ustawiono 497 słupów.
Dzięki przebudowie całkowita obciążalność linii w okresie letnim wzrosła ponad sześciokrotnie, z niecałych 40 MVA do prawie 250 MVA. Ponadto zrealizowana inwestycja pozwoliła zwiększyć jej odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne, podano także.
"Chciałbym serdecznie podziękować przedstawicielom lokalnych samorządów za bardzo dobrą współpracę przy realizacji tej inwestycji. Dzięki ich wsparciu możliwe było objęcie całej trasy linii miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, co było niezbędne dla dalszego skutecznego prowadzenia tego projektu. Zakończenie tej inwestycji to nasz wspólny sukces" - powiedział wiceprezes Enei Operator ds. infrastruktury sieciowej Marek Szymankiewicz, cytowany w komunikacie.
Inwestycję realizowało konsorcjum Elfeko i PBE Elbudu Poznań.
Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.
(ISBnews)