Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Maxcom odnotował 1,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 4,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,3 mln zł wobec 4,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,48 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 45,88 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży grupy w pierwszym półroczu 2019 r. były wyższe o 27% w porównaniu do przychodów w porównywalnym okresie roku 2018. Sprzedaż produktów oferowanych przez grupę realizowana jest zarówno w kraju, jak i za granicą. Przychody ze sprzedaży krajowej stanowiły, zarówno w pierwszym półroczu 2019 r. jak i w pierwszym półroczu 2018 r., 71% przychodów grupy, udział sprzedaży zagranicznej w przychodach ogółem kształtował się na poziomie ok. 29%. Sprzedaż w Europie zachodniej oraz krajach skandynawskich, wzrosła o 60% , a w krajach Europy środkowo-wschodniej o 12% w stosunku do roku analogicznego okresu 2018 r. Koszty działalności operacyjnej w I półroczu 2019 r. grupy wzrosły o 35% w stosunku do analogicznego okresu roku 2018. Szybsze tempo zrostu kosztów działalności operacyjnej w stosunku do tempa wzrostu przychodów ze sprzedaży spowodowało spadek zysku z działalności operacyjnej ( o 49%) oraz zysku netto o 68% w stosunku do I półrocza roku 2018" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 1,07 mln zł wobec 4,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Maxcom ma kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest też właścicielem marek Maxton, pod którą sprzedaje głośniki bezprzewodowe, FitGo (marka obejmująca zegarki multimedialne (smartwatche), opaski fitness (smartbandy) oraz hulajnogi elektryczne) oraz ACC+ (akcesoria do smartfonów). Jest również wyłącznym dystrybutorem smartfonów nowej technologii Meizu w Polsce. Maxcom zadebiutował na GPW w 2017 r.

(ISBnews)