Redan miał 36,46 mln zł straty netto, 36,65 mln zł straty EBIT w I poł. 2019 r.


Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Redan odnotował 36,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 7,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 36,65 mln zł wobec 8,52 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 228,85 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 255,03 mln zł rok wcześniej.
"W I półroczu 2019 r. nastąpił spadek przychodów z tyt. sprzedaży towarów o 10%, tj. 26,2 mln zł, głównie w segmencie dyskontowym (-21%), przy nieznacznym wzroście w segmencie modowym (+3%). Struktura przychodów pozostaje jednak bez zmian - ok. 98% stanowi sprzedaż towarów. W roku 2019 wartość sprzedaży rynku dyskontowego spadła o 21% przy 8% zmniejszeniu średniej powierzchni sieci handlowej. W części modowej został zanotowany przyrost sprzedaży realizowanej na rynku krajowym o ok. 5%, przy zbliżonej dynamice średniej powierzchni r/r. + 4%. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie sprzedaży na rynkach zagranicznych o -8% r/r." - czytamy w sprawozdaniu.
Pierwsza połowa 2019 r. to szybszy spadek sprzedaży krajowej, przy jednoczesnym utrzymaniu rozkładu geograficznego - 95% udział sprzedaży w Polsce. Spadek sprzedaży w Polsce jest konsekwencją zmniejszenia sprzedaży sieci TXM (restrukturyzacja sieci sklepów - 29 mln zł) i rozwoju sprzedaży segmentu modowego w najważniejszych kanałach dystrybucji – sklepach Top Secret (+4%) i e-commerce (+6%), jak również jednorazowej transakcji wyprzedaży towarów z poprzednich sezonów w lutym br. w segmencie modowym, podano także.
W I półroczu 2019 r. Grupa Redan poniosła stratę na sprzedaży w wysokości - 37,2 mln zł, co oznacza spadek wyniku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 27,9 mln zł. Wynik uległ pogorszeniu w obu segmentach rynku - spadek o 13,4 mln zł na rynku dyskontowym i 14,0 mln zł w segmencie modowym.
"Najistotniejszą zmianą w I półroczu 2019r. jest ujawnienie zgodnie z MSSF16 wartości zobowiązań finansowych związanych z prawem do wykorzystania lokali. Wzrost zobowiązań finansowych r/r o 19,3 mln zł (+30%) jest konsekwencją emisji obligacji w drugiej połowie 2018r. zarówno przez Redan SA (13 mln zł), jak i podmiot zależny TXM SA w restrukturyzacji (21 mln zł obligacji zamiennych na akcje, z tym, że część tej kwoty jest zaliczona na kapitał własny ze względu na opcję konwersji). Zobowiązania handlowe spadły w 1 półroczu o 13,0 mln zł (-8%) głównie w części dyskontowej, w związku ze spadkiem zapasów tego segmentu" - czytamy także.
Redan podał, że na koniec czerwca 2019 r. powierzchnia sieci sklepów wynosiła ogółem:
- ok. 81,6 tys. m2 (317 sklepów własnych) na rynku dyskontowym krajowym i zagranicznym, co oznacza 22,1% spadku w stosunku do końca analogicznego okresu roku 2018 r.;
- ok. 37,7 tys. m2 (253 sklepów – w tym 38 własne i 215 franczyzowe) na krajowym i zagranicznym rynku modowym, co oznacza wzrost powierzchni o 5% w stosunku końca analogicznego okresu roku 2018 r.; powierzchnia głównego kanału dystrybucji – sklepów Top Secret w Polsce wzrosła w tym okresie o 5% r/r.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 9,3 mln zł wobec 1,34 mln zł straty rok wcześniej.
Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r.
(ISBnews)