T-Bull miał 0,16 mln zł zysku netto, 0,42 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.


Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - T-Bull odnotował 0,16 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2019 r. wobec 1,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,42 mln zł wobec 2,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,23 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 3,61 mln zł rok wcześniej.
"W I półroczu 2019 r. spółka wypracowała 3,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, 2,7 mln zł EBITDA (zysk operacyjny nieuwzględniający kosztu amortyzacji), 421 tys. zł zysku operacyjnego i 162 tys. zł zysku netto. Suma bilansowa na dzień 30.06.2019 r. wyniosła 20,2 mln zł. 73% źródeł finansowania (sumy pasywów) stanowi kapitał własny. Kwota należności wyniosła 1,5 mln zł, zobowiązania 2,3 mln zł, rezerwa na zobowiązania 3,2 mln zł (całości z tytułu odroczonego podatku dochodowego), a stan środków pieniężnych 269 tys. zł" - czytamy w raporcie.
W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów spółki, w dniu 30 kwietnia 2019 r. zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości wyprodukowanych i opublikowanych gier, prezentowanych bilansowo jako wartości niematerialne i prawne. Kwota odpisu wyniosła 2 006 603,80 zł, przypomniano.
W I półroczu 2019 r. gry spółki zostały pobrane 36 mln razy (średnio ok. 199 tys./dzień), z czego "Top Speed" 7,36 mln (ocena w sierpniu 2019 r. na Google Play: 4,72), "Moto Rider GO" 13,69 mln (ocena w sierpniu 2019 r. na Google Play: 4,43), a "Tank Battle Heroes" 6,78 mln (ocena w sierpniu 2019 r. na Google Play: 4,74), podano także.
T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.
(ISBnews)