Serinus rozpocznie konserwację zakładu przetwarzania gazu Moftinu w Rumunii


Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Serinus rozpocznie 14 października konserwację zakładu przetwarzania gazu Moftinu w Rumunii, podała spółka, przedstawiając aktualizację informacji o działalności operacyjnej w Rumunii i Tunezji.

"Zakład przetwarzania gazu Moftinu został uruchomiony 25 kwietnia 2019 r. Produkcja gazu oraz wydajność operacyjna zakładu są zgodne z oczekiwaniami. 14 października br. w zakładzie rozpoczną się prace związane z planową konserwacją. Jest to element zaplanowanego wcześniej cyklu przeglądów zakładu po oddaniu go do użytku, w ramach których zakład będzie odłączany, poddawany inspekcji i rutynowym pracom konserwacyjnym. Oczekuje się, że obecny przegląd potrwa do 21 października 2019 r., kiedy to zakład wznowi przetwarzanie gazu z pola Moftinu" - czytamy w komunikacie.

W Tunezji, zgodnie z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym spółki za I półrocze br., pole Chouech Es Saida zostało ponownie uruchomione i od sierpnia 2019 roku wydobycie prowadzone jest znowu z wszystkich czterech odwiertów. Pole to pozostawało zamknięte od lutego 2017 roku. Wydobycie ropy z eksploatowanych odwiertów wzrasta w miarę zmniejszania się zawartości wody w odwiertach (tzw. stopień zawodnienia - ang. water cuts). Dotychczasowe postępy spółka przyjmuje z zadowoleniem i spodziewa się, że wkrótce zostanie osiągnięta pełna wydajność odwiertów, podano także.

Działalność operacyjna na polu Sabria w Tunezji przebiega bez zmian, podsumowano.
Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)