Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings przyznał rating dla emisji obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na kwotę 1,85 mld zł na poziomie A-, podał bank.
"Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że w dniu 18 października 2019 r. agencja ratingowa Fitch przyznała dla emisji obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1 850 mln zł, z terminem wykupu w dniu 28 października 2023 r., o oprocentowaniu zmiennym, następujące ratingi:
- Long-term local currency rating: 'A-',
- National Long-term rating: 'AAA(pol)'" - czytamy w komunikacie.
BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.
(ISBnews)