Jak podała KNF, rozpoczął się proces tzw. interwencji produktowej, dotyczącej ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).

"Rozpoczęte prace dotyczą ograniczenia możliwości wprowadzania do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, charakteryzujących się nieakceptowalnymi w punktu widzenia organu nadzoru cechami" - czytamy w komunikacie.

Wśród tych cech Komisja wymienia: brak realnych korzyści dla inwestorów z zakupu produktu z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym mierzonych stopą zwrotu; lokowanie środków pochodzących ze składek w aktywa charakteryzujące się wysokim ryzykiem, niską płynnością oraz ograniczoną zbywalnością; przekazywanie inwestorowi niejednoznacznej i nieprzejrzystej informacji o opłatach, w tym zasadach ich ponoszenia i wysokości.

KNF informuje, że: "potwierdzenie istnienia poważnych obaw dotyczących ochrony inwestorów, wynikających z oferowania na rynku finansowym ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym charakteryzujących się powyżej wskazanymi cechami, skutkować może podjęciem decyzji o interwencji produktowej, której celem będzie wyeliminowanie z oferty zakładów ubezpieczeń tych ubezpieczeń". (PAP)

Autor: Piotr Gozdowski