Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Alior Bank odnotował 124,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 176,82 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.
Wynik z tytułu odsetek wyniósł 802,26 mln zł wobec 782,7 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 172,54 mln zł wobec 178,56 mln zł rok wcześniej.
Aktywa razem banku wyniosły 76,98 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 73,42 mld zł na koniec 2018 r.
W I-III kw. 2019 r. bank miał 272,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 531,11 mln zł zysku rok wcześniej.
Wskaźnik ROE na koniec września wyniósł 5,5% wobec 11,87% rok wcześniej, zaś ROA - odpowiednio: 0,48% wobec 1,02%. Wskaźnik koszty/ dochody (C/I) w tym okresie spadł do 42,75% z 44,07% przed rokiem.
Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) ukształtował się na poziomie 16,24% wobec 15,29% rok wcześniej, zaś Tier 1 - odpowiednio: 13,37% wobec 12,17%.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 302,44 mln zł wobec 550,29 mln zł zysku rok wcześniej.
Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.
(ISBnews)