Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - S&P Global Ratings podtrzymał długoterminowy rating kredytowy BBB- spółki MOL, jednocześnie podnosząc perspektywę do pozytywnej ze stabilnej, podała spółka.
"Pozytywna perspektywa wskazuje, że wcześniej ogłoszone akwizycje 9,57% udziałów w polu naftowym Azerbaijan's ACG i 8,9% w BTC pipeline, oczekiwane do zamknięcia w II kw. 2020 r. ze względu na zgody administracyjne i regulacyjne wzmocnią profil biznesowy MOL pomimo zwiększenia dźwigni finansowej" - czytamy w komunikacie.
Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)