Polimex Mostostal miał 12,71 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Polimex Mostostal odnotował 12,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 11,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 20,43 mln zł wobec 0,8 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 482,44 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 387,38 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 0,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,79 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 232,73 mln zł w porównaniu z 1 197,73 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 58,09 mln zł wobec 1,4 mln zł straty rok wcześniej.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 636,87 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)