7Levels ma umowę ws. wydania 3 gier na Nintendo Switch


Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - 7Levels zawarł umowę o udzielenie licencji z Incuvo na gry: "Easy Game Builder", "Crowdy Farm", "Crowdy Farm Puzzle", podała spółka. Umowa dotyczy udzielenia przez licencjodawcę na rzecz spółki licencji w zakresie niezbędnym do wydania gier na platformę Nintendo Switch.
"Działania wydawnicze, dystrybucyjne i promocyjne gier na platformie Nintendo Switch będą prowadzone przez emitenta we własnym zakresie i na własny koszt. Wynagrodzenie należne licencjodawcy będzie uzależnione od wartości przychodów, które zostaną osiągnięte przez emitenta z tytułu sprzedaży gier na platformie Nintendo Switch" - czytamy w komunikacie.
Licencja została udzielona na okres 2 lat, a po upływie tego okresu licencja przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony, poinformowano.
7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo, specjalizujący się w produkcji gier platformowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.
(ISBnews)