Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - APS Energia odnotowała 0,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Na obniżenie wyniku mają wpływ odpisy dotyczące należności na poziomie 3 177 tys. zł, w tym dochodzonych na drodze sądowej, w głównej mierze utworzone przez emitenta oraz OOO APS Energia Rus" - czytamy w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,01 mln zł wobec 5,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 84,65 mln zł w I- III kw. 2019 r. wobec 80,78 mln zł rok wcześniej.

"W okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku Grupa APS Energia osiągnęła sprzedaż wyższą o 3 867 tys. zł (4,8%) niż w analogicznym okresie 2018 roku. W strukturze sprzedażowej utrzymany został wzrost udziału nowych grup produktowych charakteryzujących się niższą marżowością. W okresie sprawozdawczym Grupa odnotowała stratę z działalności operacyjnej, która wyniosła 5 tys. zł, natomiast w analogicznym okresie 2018 roku Grupa osiągnęła zysk w wysokości 5 557 tys. zł. Skonsolidowany wynik operacyjny, skorygowany o amortyzację (EBITDA) był dodatni i wyniósł 2 317 tys. zł w bieżącym okresie sprawozdawczym, natomiast w okresie porównawczym wyniósł 7 632 tys. zł." - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 0,92 mln zł wobec 2,36 mln zł zysku rok wcześniej.

APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 123,93 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)