Astarta miała 25,96 mln euro straty netto, 32,4 mln euro straty EBIT w III kw.


Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Astarta odnotowała 25,96 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 22,7 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 32,4 mln euro wobec 1,87 mln euro straty rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 105,68 mln euro w III kw. 2019 r. wobec 78,34 mln euro rok wcześniej.
W I-III kw. 2019 r. spółka miała 4,31 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,55 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 333,64 mln euro w porównaniu z 253,45 mln euro rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 45,54 mln euro wobec 68,07 mln euro rok wcześniej.
"Skonsolidowane przychody Astarty za 9 miesięcy 2019 r. wzrosły o 32% r/r do 334 mln euro, głównie dzięki mocnej sprzedaży produkcji rolnej. Zwiększył się eksport, którego wkład do przychodów spółki wyniósł 58%. Segment rolniczy odpowiadał za 47% całkowitych przychodów, przy 2,6-krotnym wzroście wolumenów sprzedaży kukurydzy. Przychody segmentu cukru wyniosły 87 mln euro (spadek o 10% r/r) przy niższych wolumenach sprzedaży i stabilnych cenach" - czytamy w raporcie.
Segment przetwarzania soi wygenerował 62 mln euro przychodów (wzrost o 15% r/r) przy większych wolumenach sprzedaży głównych produktów. Przychody z mleczarstwa zwiększyły się o 17% r/r do 25 mln euro dzięki lepszym cenom, podano także.
"Według stanu na 30 września 2019 r. nadal miało miejsce naruszenie kowenantów. Zarząd Astarty ufa, że banki nie przyspieszą spłaty pożyczek" - czytamy dalej.
Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 372,22 mln euro w 2018 r.
(ISBnews)