Wojas miał 2,16 mln zł straty netto, 1,22 mln zł straty EBIT w III kw. 2019 r.


Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Wojas odnotował 2,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r., podała spółka w raporcie. Skonsolidowana strata netto ogółem wyniosła w tym okresie 2,02 mln zł wobec 1,4 mln zł straty rok wcześniej.
Strata operacyjna wyniosła 1,22 mln zł wobec 0,9 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 82,08 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 54,95 mln zł rok wcześniej.
"Trzeci kwartał 2019 r był bardzo dobry pod względem osiągniętych przychodów - wzrost o 31,4% r/r. W szczególności rekordowe przychody zanotowano w miesiącu wrześniu 2019, zarówno w kanale detalicznym, jak i hurtowym. Wzrost przychodów przełożył się na wzrost marży brutto o 10,9% r/r. Nastąpił także kosztów działalności o 9,4% r/r. W efekcie wynik EBIT wg MSSF 16 wyniósł minus 355 tys. zł vs minus 600 tys. zł w 2018 r. Wynik netto wg MSSF 16 w III kwartale 2019 r wyniósł minus 1 177 tys. zł (a bez MSSF 16 minus 917 tys. zł) vs minus 895 tys. zł w III kwartale 2018 r. Wynikowo, bez MSSF 16, Wojas S.A. na poziomie netto zanotował podobny wynik jak rok temu. Ze względu na notowaną sezonowość działalności, największą wagę na wyniki całego roku ma zawsze wynik 4 kwartału" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 0,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej. Skonsolidowana strata netto ogółem wyniosła w tym okresie 84 tys. zł wobec 2,99 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 205,01 mln zł w porównaniu z 159,8 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 0,86 mln zł wobec 0,56 mln zł straty rok wcześniej.
Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Skonsolidowane przychody Wojasa ze sprzedaży sięgnęły 238 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)