Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Zmiana przepisów, a szczególnie konstytucji celem zagwarantowania środków zgromadzonych w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) i na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) wpłynęłaby na wzrost zaufania Polaków do systemu emerytalnego, uważa zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Rafał Mikusiński.
"Każda zmiana przepisów, a w szczególności konstytucji, w celu zagwarantowania prywatności i ochrony środków zgromadzonych w PPK i na IKE z pewnością przyczyni się do wzrostu zaufania obywateli do systemu emerytalnego" - napisał na Twitterze Mikusiński.
"Co ważniejsze, byłoby to istotne wsparcie w upowszechnianiu długoterminowego i systematycznego oszczędzania w społeczeństwie z przeznaczeniem na emeryturę, co stanowiłoby wzmocnienie roli rynku kapitałowego w dostarczaniu finansowania do polskich przedsiębiorstw" - napisał także zastępca przewodniczącego KNF.
W dzisiejszym expose premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do pozostałych ugrupowań sejmowych z propozycją zmiany konstytucji, by zagwarantować w niej prywatność środków gromadzonych w PPK i na IKE.
Jak powiedział premier, nieufność Polaków do systemu jest zrozumiała, dlatego zwrócił się z propozycją do wszystkich posłów, by zmienić konstytucję tak, by zagwarantować prywatność środków w PPK i na IKE.
Na początku listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Opcją domyślną dla członków OFE będą indywidualne konta emerytalne. Środki zgromadzone na IKE będą w całości prywatne i dziedziczone. Będzie je można wypłacić jednorazowo lub w ratach, bez podatku po osiągnięciu wieku emerytalnego, zgodnie z pierwotnymi celami reformy z 1999 r.
Reforma związana z tworzeniem PPK ruszyła 1 lipca i objęła na początku największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób. Do 2021 roku większość pracodawców w Polsce ma utworzyć PPK dla swoich pracowników.
(ISBnews)