BSC Drukarnia Opakowań miała 8,67 mln zł zysku netto w III kw. 2019Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - BSC Drukarnia odnotowało 8,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 6,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,94 mln zł wobec 7,31 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 14,74 mln zł wobec 10,35 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 74,77 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 56,72 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 24,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,74 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 206,99 mln zł w porównaniu z 164,78 mln zł rok wcześniej.

"BSC Drukarnia Opakowań, czołowy dostawca opakowań z tektury i papieru, w okresie I-III kwartał 2019 r. wypracował 207 mln zł przychodów ze sprzedaży, 40,5 mln zł EBITDA oraz 24,1 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 26%, 31% oraz
36%" - czytamy w komunikacie prasowym.

-"Wyniki wypracowane w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku są wypadkową sprzyjającej koniunktury rynkowej, rosnącego popytu na opakowania, korzystnego miksu produktowego oraz dyscypliny kosztowej. Spodziewamy się utrzymania pozytywnych trendów rozwojowych także w 2020 r." skomentował wicepreze Andrzej Baranowski, cytowany w komunikacie.

W ocenie zarządu BSC Drukarni Opakowań cel dwucyfrowego tempa wzrostu przychodów ze sprzedaży w całym 2019 r. przy atrakcyjnej rentowności wydaje się być niezagrożony, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 23,47 mln zł wobec 14,65 mln zł zysku rok wcześniej.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 400 pracowników. Należy do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc, poprzez inwestora strategicznego - spółkę Colorpack GmbH, która kontroluje 36% akcji. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 222,26 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)