Protektor opracuje nową strategię w I kw. 2020 roku


Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Protektor planuje opracowanie w I kwartale 2020 r. nowej strategii, podała spółka.
"Mając na uwadze [...] wstępne skonsolidowane wyniki finansowe, a także uzyskane od podmiotów z grupy informacje na temat projekcji kształtowania się zakładanych planów inwestycyjnych, wystąpiła potrzeba odwołania obecnej strategii rozwoju spółki na lata 2018-2023, o której spółka informowała [...] 27 czerwca 2018 r. Intencją spółki jest opracowanie w I kwartale 2020 r. nowej strategii, która będzie opierać się na modelu biznesowym umożliwiającym zrównoważony rozwój grupy kapitałowej, przy jednoczesnym wzmocnieniu jej pozycji konkurencyjnej na europejskim rynku obuwniczym. Nowa strategia będzie w lepszy sposób odzwierciedlać zmiany w otoczeniu biznesowym, w którym działa grupa kapitałowa Protektor" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie zarząd informuje, iż niezwłocznie po opracowaniu nowej strategii spółki oraz zatwierdzeniu przez radę nadzorczą, przekaże ją do publicznej wiadomości.
Spółka podała dziś, prezentując wstępne dane, że miała 75,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 6,3 mln zł EBITDA i 0,1 mln zł zysku netto w okresie I-III kw. 2019 r.
Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 104,23 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)