Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - PMPG Polskie Media odnotowały 1,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,77 mln zł wobec 4 tys. zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,27 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 11,13 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 0,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,66 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 35,99 mln zł w porównaniu z 34,02 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 0,01 mln zł wobec 2,08 mln zł zysku rok wcześniej.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".

(ISBnews)