Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - Mirbud zamierza ogłosić przymusowy wykup ok. 4,37% akcji JHM Development, podała spółka.

Wskazany przez Mirbud podmiot prowadzący działalność maklerską złożył do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dokumentację związaną z zamiarem nabycia przez Mirbud akcji JHM Development należących do wszystkich pozostałych jej akcjonariuszy w drodze przymusowego wykupu, podano w komunikacie.

"Przedmiotem przymusowego wykupu akcji spółki mają być wszystkie akcje spółki, które nie znajdują się w posiadaniu emitenta, tj. 3 022 758 akcji zwykłych na okaziciela spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów w spółce, co stanowi udział w wysokości około 4,37% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy dalej.

Według stanu na 26 listopada 2019 r. Mirbud posiada 66 177 242 akcji JHM Development, co stanowi udział w wysokości około 95,63% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, podano także.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)