KE pozwała Polskę do TSUE ws. zwolnienia z podatku akcyzowego od węglu i gazuWarszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) sprawy przeciwko Polsce w związku z umożliwieniem przedsiębiorstwom energochłonnym korzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego od węgla i gazu, podała KE.

"W świetle polskiego ustawodawstwa, sprzecznego w tej kwestii z prawem UE, niektóre produkty energetyczne, takie jak węgiel i gaz, wykorzystywane przez przedsiębiorstwa energochłonne objęte europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), są zwolnione z podatku akcyzowego" - czytamy w komunikacie.

KE przypomniała, że 8 marca 2018 r. Komisja wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia, a następnie, w dniu 25 lipca 2019 r., wydała uzasadnioną opinię. Polska do tej pory nie wypełniła swoich zobowiązań, w związku z czym Komisja kieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

"Wspólne unijne przepisy dotyczące opodatkowania energii (dyrektywa Rady 2003/96/WE) wymagają od przedsiębiorstw, które korzystają z takich zwolnień, by wprowadzały ulepszenia efektywności środowiskowej lub energetycznej idące dalej niż wymagają tego wiążące unijne instrumenty takie jak EU ETS. Polskie przepisy nie wymagają jednak takiego poziomu efektywności energetycznej. Przepisy te sprzyjają działalności powodującej duże zanieczyszczenie i w związku z tym są sprzeczne z unijnymi celami klimatycznymi oraz powodują poważne zakłócenia konkurencji w UE" - czytamy także.

Decyzja o skierowaniu sprawy do Trybunału została podjęta w konsekwencji niedostosowania przez Polskę swojego ustawodawstwa do prawa UE po otrzymaniu od Komisji uzasadnionej opinii, podsumowano w materiale.

(ISBnews)