Datawalk miał 3,36 mln zł straty netto, 3,36 mln zł straty EBIT w III kw. 2019Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Datawalk odnotował 3,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,71 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 3,36 mln zł wobec 3,73 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,11 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 0,2 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 10,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,77 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1,88 mln zł w porównaniu z 1,18 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży grupy DataWalk w III kwartałach 2019 r. wyniosły 1 875 tys. zł i były o 59% wyższe w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 r. Wzrost przychodów jest wynikiem pomyślnej finalizacji pojedynczych projektów spośród trwających licznych procesów handlowych. Charakterystyczny dla segmentu enterprise IT długi cykl sprzedaży, wydłużenie się procesów decyzyjnych po stronie klientów, jak również złożoność procesu wyboru oprogramowania analitycznego w obszarze bezpieczeństwa (postępowania zakupowe, współpraca w ramach konsorcjum) spowodowały przesunięcie oczekiwanych przychodów na kolejne okresy sprawozdawcze" - czytamy w raporcie.

W III kwartałach 2019 roku przychody ze sprzedaży licencji wyniosły 1,5 mln zł, stanowiły 80,2% przychodów grupy ogółem i były o 71,9% wyższe, niż w analogicznym okresie roku 2018. Przychody ze sprzedaży usług wdrożenia oraz asysty technicznej (tzw. maintenance) ukształtowały się w omawianym okresie na poziomie 340 tys. zł, co stanowi 18,1% przychodów grupy ogółem. Tym samy przychody z tytułu ww. usług wzrosły o 11,7% w stosunku do III kwartałów 2018 r., podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 10,47 mln zł wobec 10,79 mln zł straty rok wcześniej.

DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)