Ferrum miało 1,68 mln zł zysku netto, 3,64 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Ferrum odnotowało 1,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 2,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,64 mln zł wobec 0,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 130,7 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 89,6 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 1,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,17 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 361,73 mln zł w porównaniu z 252,35 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 2,75 mln zł wobec 6,46 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 353 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)