"Gaz-System podpisał z firmą Ferrum kluczową umowę na wyprodukowanie i dostarczanie rur, łuków i armatury do budowy gazociągu Polska-Słowacja. Wartość kontraktu, który będzie realizowany do kwietnia 2020 r. wynosi ok. 74 mln złotych. Inwestycja jest istotnym elementem regionalnego Korytarza Gazowego Północ-Południe" - poinformowała spółka w komunikacie.

Interkonektor o łącznej długości ok. 165 km połączy słowacką tłocznię gazu w miejscowości Velke Kapusany z nowym węzłem w miejscowości Strachocina. Gazociąg będzie miał średnicę 1000 mm i pozwoli na przesył gazu o ciśnieniu 8,4 MPa.

Reklama

"Zakup rur i armatury to niezbędny element realizacji interkonektora Polska – Słowacja. Rozpoczęty dwa miesiące temu proces budowlany przebiega zgodnie z planem" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko. Zapewnił, że spółka "wywiązuje się terminowo z podjętych zobowiązań i konsekwentnie rozbudowuje system przesyłowy, aby zwiększyć dostępność gazu ziemnego w naszym regionie".

Zakupione rury będą miały długość ok. 16,5 mb, a ich ściany 22,2 mm oraz 14,2 mm. Zakres średnic dostarczonej armatury wyniesie 200-1000 mm.

Polski odcinek gazociągu o długości ok. 61 km przebiega przez teren trzech gmin: Sanok, Bukowsko i Komańcza; w większości przez obszary rolne i leśne. Jest to obszar Kotliny Sanu, Pogórza Bukowskiego i Beskidu Niskiego, zbudowanego z miękkich skał osadowych. Jego budowa jest prowadzona w sposób możliwie najmniej ingerujący w środowisko naturalne i życie mieszkańców. Jak informuje spółka, na terenach osuwiskowych i potencjalnie osuwiskowych montowane będą urządzenia monitoringu, pozwalające na stałe kontrolowanie potencjalnych ruchów podłoża.

Gaz-System zainaugurował budowę połączenia 6 września br. w Bóbrce. Aktualnie trwają prace w zakresie przygotowania trasy gazociągu do budowy. Spółka zapewnia, że do tej pory udało się w dużej mierze wytyczyć pas montażowy i oczyścić teren. Ruszyły również prace nad rozwózką rur i łuków. Rozpoczęto spawanie liniowe. W październiku podpisano także umowę na wykonanie węzła rozdzielczo-pomiarowego w Strachocinie, gdzie rozpocznie swój bieg polsko-słowacki gazociąg.

Inwestycja jest realizowana przez Gaz-System wspólnie ze słowacką spółką Eustream.

Spółka zapewnia, że budowa połączeń gazowych polskiego systemu przesyłowego z systemami państw sąsiednich to niezbędny etap budowy konkurencyjnego rynku gazu w tej części Europy.

Gaz-System odpowiadam za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 spółka planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego. Gaz- System jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta