Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Wielton odnotował 12,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 17,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 21,06 mln zł wobec 25,62 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 511,44 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 471,57 mln zł rok wcześniej.
W I-III kw. 2019 r. spółka miała 52,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 56,18 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 837,62 mln zł w porównaniu z 1 454,99 mln zł rok wcześniej.
Przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach 2019 r. są najwyższe r/r w historii grupy. W okresie styczeń-wrzesień 2019 r. grupa pochwaliła się 17,7% wzrostem r/r EBITDA, do kwoty 119,3 mln zł, podano w komunikacie.
"Po trzech kwartałach mamy rekordowo wysokie obroty. Już na ponad rok przed zakończeniem realizacji aktualnej strategii jesteśmy bliscy realizacji celu związanego z przychodami. Nawet gdy wyłączymy przychody Lawrence David - grupę, którą przejęliśmy rok temu - to nasz wynik przychodowy będzie o ponad 100 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku" - powiedział wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Tomasz Śniatała, cytowany w komunikacie.
Wypracowanie rekordowych przychodów było możliwe dzięki geograficznej dywersyfikacji sprzedaży grupy. Na rynku francuskim spółka Freuhauf osiągnęła niemal 520 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 14,2% r/r). Zrealizowane na tym rynku obroty stanowią ponad 28% w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży grupy po trzech kwartałach br., czyniąc rynek francuski największym pod względem uzyskiwanych przychodów dla Grupy Wielton. Dzięki 12,6% wzrostowi r/r wolumenu sprzedaży grupa rośnie szybciej niż rynek, który w badanym okresie urósł o 5,6%. Spółka pozostaje liderem rynku z niemal 20% udziałem (wzrost o ok. 2 pkt proc. r/r), poinformowano również.
Na rynku polskim Wielton zaraportował 309,5 mln zł przychodów. Stanowi to spadek o niespełna 14% r/r. Widoczne schłodzenie rynku polskiego wpłynęło na presję cenową oferowanych produktów przez producentów. Aby sprostać wyzwaniom, grupa wdrożyła program naprawczy, m.in. reorganizację struktur sieci sprzedaży w Polsce. Dodatkowym bodźcem pozytywnie wpływającym na wsparcie sprzedaży ma być poszerzenie oferty produktowej oraz rozwój programów finansowania zakupu, czytamy także.
"Grupa Wielton nadal rośnie, a to wszystko przy coraz to bardziej widocznych efektach wypłaszczenia rynków w Europie. Na każdym z rynków, na których sprzedaż była w ostatnich okresach pod presją, mamy ustalony indywidualny plan działania. Cieszy nas fakt, że widać dziś już wyraźnie efekty postępującej dywersyfikacji geograficznej sprzedaży. Mniejsza sprzedaż na niektórych rynkach - w tym polskim - jest kompensowana przez m.in. Francję i Rosję" - dodał prezes Mariusz Golec, również cytowany w komunikacie.
Najszybciej Grupa Wielton rośnie na rynku rosyjskim. W okresie styczeń-wrzesień 2019 r. Grupa wypracowała prawie 159 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o prawie 24% r/r). Wielton stale poszerza swoją ofertę. W planach jest rozpoczęcie sprzedaży naczep niskopodłogowych i inloaderów pod marką Langendorf, co dodatkowo pomoże budować udziały w rynku i wesprze marżowość, podkreślono.
Spółka Langendorf, która działa na rynku niemieckim, osiągnęła niemal 196 mln zł przychodów. Przełożyło się to na ponad 6% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Langendorf odnotował wzrost udziału w rynku sprzedaży wywrotek pomimo spadku tego rynku. Spółka kontynuuje działania prowzrostowe, tj. zarządzanie portfelem produktów, rozwój oferty sprzedażowej oraz wykorzystanie synergii. Celem działań jest wzrost przychodów i udziału w rynku, a także maksymalizacja marż, podano.
Po raz pierwszy grupa pokazała zgrupowane wyniki z rynków CEE (sprzedaż w Rumunii, Bułgarii, Węgier, Czech, Słowacji, Serbii, Słowenii i Chorwacji). Po trzech kwartałach grupa odnotowała w CEE ponad 5% wzrostu sprzedaży, do wartości 101 mln zł. W celu dalszego umacniania pozycji w tej części Europy Wielton planuje m.in. większą penetrację rynków (Rumunii, Bułgarii, Czech i Słowacji) oraz wejście na rynek Serbii z nowym partnerem, podsumowano.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 34,06 mln zł wobec 74,96 mln zł zysku rok wcześniej.
Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2018 r. miał 2,07 mld zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)