Enea dokonała alokacji obligacji o wartości nom. 1 mld zł dla jednego podmiotu


Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Enea dokonała alokacji na rzecz jednego podmiotu 10 000 szt. obligacji serii ENEB0624 o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka.
"Obligacje zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł. Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej obligacji. Wykup obligacji zostanie dokonany przez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej obligacji. Datą wykupu obligacji jest 26 czerwca 2024 r. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, płatne w okresach półrocznych i oparte o sześciomiesięczny WIBOR, powiększony o marżę" - czytamy w komunikacie.
Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne oraz na refinansowanie zadłużenia spółki.
Enea zapowiedziała też, że będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.
"Do dnia sporządzenia niniejszego raportu bieżącego emitent w ramach programu wyemitował obligacje o łącznej wartości 2,5 mld zł" - podsumowano w materiale.
Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.
(ISBnews)