Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - PKP Cargo podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2019/2020 w okresie od 15 grudnia 2019 r. do 12 grudnia 2020 r., podało PKP Cargo. Przewidywana wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 608,9 mln zł netto (749,1 mln zł brutto).
"Przedmiotem umowy jest udostępnienie spółce przez PKP PLK infrastruktury kolejowej w celu wykorzystania zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2019/2020. Umowa daje możliwość wykorzystania przez PKP Cargo zamówionych tras pociągów w rozkładzie jazdy, przy czym spółka ma prawo zrezygnować z przydzielonej trasy lub jej części (zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie sieci 2019/2020). Możliwa jest również zmiana parametrów przydzielonej trasy w wyniku zastosowania innego rodzaju pojazdu trakcyjnego, zwiększenia masy brutto pociągu (nie więcej niż o 1000 ton) lub zmniejszenia masy" - czytamy w komunikacie.
Na podstawie umowy zarządca świadczy usługi podstawowe w zakresie minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej, które obejmują między innymi umożliwienie korzystania z infrastruktury kolejowej zgodnie z przydzielonymi trasami pociągów, udostępnianie urządzeń sieci trakcyjnej, kierowanie i prowadzenie ruchu, w tym wykorzystywanie przez przewoźnika częstotliwości sieci radiołączności kolejowej oraz zapewnienie na żądanie spółki informacji związanych z przejazdem pociągu, wyjaśniono.
"W ramach umowy zarządca świadczy również usługi dostępu do obiektów infrastruktury usługowej, w tym obejmujące zapewnianie wsparcia w związku z niestandardowymi ładunkami i przygotowywaniem oraz uruchamianiem pociągów" - wskazano także.
Opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej obejmują podstawowo:
1) opłatę za minimalny dostęp obejmującą:
a) opłatę podstawową za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, związaną z przejazdem pociągu w tym opłatę rezerwacyjną za niewykorzystanie całości lub części trasy oraz za zmniejszenie brutta,
b) opłatę manewrową,
c) opłatę za postój nie krótszy niż 2 godziny na torach nie będących obiektami infrastruktury usługowej.
2) opłaty za korzystanie z obiektów infrastruktury usługowej (stacje rozrządowe, tory postojowe, tory ładunkowe), wymieniono w materiale.
"Przewidywana wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 608,9 mln zł netto (749,1 mln zł brutto). Zmiana szacowanej wartości umowy do 15% nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga formy pisemnej" - czytamy dalej.
Analogiczna umowa zawarta w listopadzie ub. roku przez PKP Cargo i PKP PLK na okres od 9 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2019 r. miała szacowaną wartość 690,6 mln zł netto (849,5 mln zł brutto).
PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2018 r. miało 5,18 mld zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)