Jujubee wyemituje 150 tys. akcji bez pp dla menedżerów


Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Zarząd Jujubee podjął uchwałę w formie aktu notarialnego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję 150 tys. akcji w cenie 2 zł za sztukę, w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, skierowaną do menedżerów, podała spółka.
"Zgodnie z uchwałą podwyższeniu ulega kapitał zakładowy spółki o kwotę 15 000 zł w drodze emisji 150 000 nowych akcji serii I, o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja. Akcje serii I będą akcjami zwykłymi na okaziciela" - czytamy w komunikacie.
Zawarcie umów objęcia akcji serii I nastąpi w terminie do dnia 4 grudnia 2019 r. Zarząd spółki, za zgodą rady nadzorczej, określił cenę emisyjną akcji serii I w wysokości 2 zł za jedną akcję, podano także.
"Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii I do obrotu w ASO na rynku NewConnect, albo które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym GPW" - czytamy dalej.
Zgodnie z uchwałą, zarząd wyłączył w całości prawo poboru akcji serii I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy jest podyktowane chęcią zapewnienia spółce możliwości jak najszybszego oraz możliwie najmniej skomplikowanego pozyskiwania nowego kapitału od inwestorów cieszących się dobrą renomą. Pozyskane w ten sposób środki finansowe umożliwią spółce rozpoczęcie oraz finansowanie nowych projektów, których realizacja powinna w istotny sposób wpłynąć pozytywnie na konkurencyjność oraz rentowność spółki, podsumowano.
Jujubee to studio deweloperskie zajmujące się tworzeniem gier wideo. Spółka została założona w 2012 roku w Katowicach przez byłych pracowników studiów CD Projekt RED (Wiedźmin 2), Traveller's Tales (LEGO Indiana Jones, LEGO Batman) oraz Infinite Dreams (Let's Create! Pottery, Jelly Defense) - Arkadiusza Ducha, Michała Stępnia i Igora Zielińskiego. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2015 r.
(ISBnews)