Play wyemituje obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej do 750 mln zł


Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - P4 - spółka całkowicie zależna od Play Communications - podjęła decyzję o emisji nie więcej niż 1 500 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 500 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 750 mln zł, w ramach programu emisji obligacji, podała spółka.
"P4 zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w komunikacie.
Podstawowe informacje dotyczące emisji:
dzień emisji: 13 grudnia 2019
dzień Wykupu: 11 grudnia 2026
maksymalna łączna wartość nominalna emitowanych obligacji: 750 mln zł
wartość nominalna jednej obligacji: 500 tys. zł
cena emisyjna jednej obligacji: 500 tys. zł
cel emisji: nieokreślony, podano również.
Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.
(ISBnews)