Elemental Holding złożył wniosek o pomoc publiczną dla projektu badawczego


Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Elemental Holding złożył wniosek o pomoc publiczną, która ma na celu skompensowanie strat i ujemnych przepływów projektu w fazie badawczej i wdrożeniowej projektu w zakresie rozwoju użycia baterii litowo-jonowych i recyklingu, wynika z komunikatu spółki.
"Elemental Holding powziął informację o wydaniu przez Komisję Europejską decyzji notyfikacyjnej w sprawie projektów objętych Important Project of Common European Interest (IPCEI) on Batteries. Emitent uczestniczy w zintegrowanym projekcie, według kryteriów rynku wewnętrznego w ramach pomocy publicznej mającym na celu realizację istotnych założeń europejskich. Projekt jest prowadzony w ramach strategii obejmującej redukcję emisji CO2, obejmującej e-mobility (rozwój transportu elektrycznego), zmianę mixu energetycznego i zmniejszenie zużycia węgla oraz rozwój rynku baterii - jako kluczowego aspektu nowoczesnej mobilności i zwiększenia udziału OZE" - czytamy w komunikacie.
Projekt obejmuje kraje UE, w tym Polskę, w zakresie rozwoju użycia baterii litowo-jonowych i recyklingu przez rozwój zaawansowanych technologii i systemów, jak również rozwiązań informatycznych i oprogramowania. Decyzje w sprawie ewentualnego finansowania projektu będą podejmowane przez władze polskie, podano także.
"Projekt wesprze cele zapisane w Komunikacji na rzecz Zrównoważonej Mobilności dla Europy oraz działanie 7 Zintegrowanej Strategii Technologii Energetycznej, jak również EU Renewed Agenda for Research and Innovation i Europe 2020 Flagship initiative. Projekt obejmie 18 firm w 7 krajach członkowskich w ramach europejskiej polityki przemysłowej i ma na celu stworzenie w Unii Europejskiej łańcucha wartości zrównoważonej mobilności. Projekt wymaga opracowania nowej technologii i poniesienia istotnych nakładów rozwojowych, inwestycyjnych i operacyjnych. Projekt jest obciążony istotnym ryzykiem technologicznym i ze względu na znaczący charakter badawczy i rozwojowy jest nierentowny. Decyzja Komisji Europejskiej oznacza że udzielenie pomocy publicznej firmom realizującym projekt nie będzie naruszać obowiązującego prawa" - czytamy dalej.
W obecnych uwarunkowaniach rynkowych projekt jest nierentowny. Elemental Holding oszacował ujemne przepływy projektu na kwotę 73 mln euro i złożył wniosek o pomoc publiczną, która ma na celu skompensowanie strat i ujemnych przepływów projektu w fazie badawczej i wdrożeniowej, podkreślono w informacji.
Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,78 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)