Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Elektrotim podpisał umowę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) na prace eksploatacyjne na liniowych obiektach sieci przesyłowej najwyższych napięć, zlokalizowanych na terenie zarządzanym operacyjnie przez zamiejscową komórkę organizacyjną PSE w Poznaniu, podała spółka. Maksymalna wartość umowy to 15,6 mln zł netto.
"Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Elektrotim na rzecz PSE prac eksploatacyjnych na liniowych obiektach sieci przesyłowej najwyższych napięć, stanowiących własność PSE, w celu utrzymania w należytym stanie technicznym liniowych obiektów sieci przesyłowej PSE zlokalizowanych na terenie zarządzanym operacyjnie przez zamiejscową komórkę organizacyjną PSE w Poznaniu" - czytamy w komunikacie.

Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku. Łączna wartość wynagrodzenia spółki z tytułu realizacji umowy nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 15 636 292 zł netto. Składa się na nie wynagrodzenie za prace planowe (7 875 555 zł netto) i wynagrodzenie za prace pozaplanowe, podano również.

Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi 24 miesiące.
Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2018 r. miał 310,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)