Przywódcy unijni porozumieli się w piątek na szczycie w Brukseli ws. osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r., ale Polska nie była w stanie zadeklarować woli wdrożenia tego celu.

Jak wskazuje Lewiatan, do konkluzji szczytu Unii Europejskiej została wpisana zasada, że Polska będzie mogła w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej. Jednak - jak oceniła organizacja - stan naszej energetyki czy powietrza skażonego smogiem wymaga natychmiastowych i wysokokapitałowych działań.

"Odkładanie radykalnej transformacji niskoemisyjnej jest błędem, o którym wiedzą już wszyscy płacący rachunki za prąd, ciepło i śmieci" - czytamy w komentarzu.

Według Lewiatana, strategia negocjacyjna powinna ogniskować się wokół wywalczenia na ten cel więcej pieniędzy niż więcej czasu. "Nie ma żadnych gwarancji, że wnioskując o więcej czasu uda nam się wywalczyć na ten cel więcej pieniędzy. Rząd powinien przedstawić wiarygodną, szczegółową mapę przejścia od węgla do odnawialnych źródeł energii wraz ze wskazaniem wysokości niezbędnych nakładów i ich źródeł finansowania" - oceniła Konfederacja.

"Potrzeba nam więcej pieniędzy na zieloną transformację" - wskazuje dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu w Lewiatanie Daria Kulczycka. "Nie dostaniemy ich tyle, ile chcemy, jeśli nie przedstawimy wiarygodnej strategii dochodzenia do neutralności klimatycznej. Już teraz powinien być gotowy Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu, obejmujący energetykę, przemysł, budownictwo i transport" - dodała.

Reklama

Jak oceniała, na niskoemisyjną transformację gospodarki należy przeznaczyć nie połowę, a całą dostępną Polsce pulę aukcyjną EU ETS. "Kluczowe w tym zakresie będą również środki z funduszu w ramach Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji przeznaczonego dla regionów, które są w znacznym stopniu uzależnione od paliw kopalnych. Niezbędne jest także zaangażowanie kapitału prywatnego" – podkreśliła.

Według ekspertów Lewiatana, zielona transformacja się nie uda bez pełnego zaangażowania biznesu. "Taką mobilizację biznes deklaruje, oczekując włączenia w prace nad operacjonalizacją Zielonego Ładu i Europejskiej Polityki Przemysłowej na poziomie europejskim i krajowym" - czytamy. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt