Wniosek wpłynął 11 grudnia, sprawa jest w toku.

"Przedmiotem zgłoszenia jest zamiar koncentracji polegający na przejęciu przez Aeref V PL Investment S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu kontroli nad spółką Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, a w konsekwencji - nad spółkami zależnymi Murapol (Grupa Murapol)" - czytamy w komunikacie.

Wnioskodawca jest spółką holdingową, należącą do grupy kapitałowej, ostatecznie kontrolowanej przez Ares Management Corporation. Poprzez swoje spółki zależne i fundusze, Ares Management Corporation inwestuje w różne spółki portfelowe w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji w sektorach kredytowym, private equity i nieruchomości.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. W 2018 r. sprzedał 3 560 lokali.