Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - Enea rozmawia o partnerstwie w jednym z dwóch potencjalnych projektów morskich farm wiatrowych i może zdecydować o udziale w nim w I kw. 2020 r., poinformował prezes Mirosław Kowalik.
"Ten cel chcemy zrealizować w pewnym partnerstwie i rozmowy trwają. Na dziś aktualizacja strategii zakłada ten kierunek inwestycyjny w wartości oszacowanej na 700 MW" - powiedział Kowalik podczas konferencji prasowej.
W rozmowie z dziennikarzami prezes wyjaśnił, że 700 MW to wartość, która ma przypadać na samą Eneę. W grę wchodzą obecnie dwa projekty.
"Jeden z nich jest z wystąpieniem o koncesję, drugi z koncesją" - dodał.
Enea rozmawia też z instytucją finansową w związku z planowanym udziałem w offshore.
"Już za moment, w I kwartale 2020 r. będziemy informować, czy weźmiemy udział i jak" - podsumował Kowalik.
Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.
(ISBnews)