URE: Aktywnie w obrocie gazem uczestniczyło 97 podmiotów na koniec III kw.


Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Koncesję na obrót paliwami gazowymi na koniec III kw. 2019 r. posiadały 192 podmioty, natomiast aktywnie uczestniczyło w obrocie 97 przedsiębiorstw, wynika z monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego, prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).
"W III kwartale 2019 r. wolumen gazu dostarczonego w ramach hurtowego obrotu gazem ziemnym w wyniku transakcji sprzedaży zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 6 770 447 MWh (średnia cena 76,05 zł/MWh), natomiast wolumen gazu dostarczonego w III kwartale 2019 roku w wyniku realizacji kontraktów zawartych na giełdzie towarowej wyniósł 20 927 576 MWh (średnia cena 88,29 zł/MWh). Średnie ciepło spalania gazu wysokometanowego w systemie przesyłowym wyniosło 11,223 kWh/m3" - czytamy w komunikacie.
W III kwartale 2019 r. w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. na rynku RDNG dostarczono 2 331 432 MWh gazu ziemnego wysokometanowego, na rynku RDBG dostarczono 1 060 448 MWh, a na rynku terminowym (RTTG) dostarczono 17 535 696 MWh. Średnia cena gazu dostarczonego w wyniku realizacji kontraktów zawartych na rynku RDNG w III kwartale 2019 r. wyniosła 50,85 zł/MWh, na rynku RDBG 51,76 zł/MWh, na rynku terminowym 95,48 zł/MWh, podano również.
"W porównaniu do III kwartału 2018 r. w III kwartale 2019 r. o 2,3% zmniejszyła się ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy. O 55,9% zwiększyły się dostawy gazu wysokometanowego z UE, a dostawy gazu terminalem LNG wzrosły o 17,3%. Z kolei dostawy gazu spoza UE zmniejszyły się o 7,5%" - podsumowano.
(ISBnews)