Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w listopadzie wzrosły o 0,3 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,1 proc.

Poniżej tabela ze szczegółami:

listopad listopad październik październik
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA -0,1 -0,2 -0,3* -0,6*
górnictwo i wydobywanie 1,2 0,0 1,8 -0,7
przetwórstwo przemysłowe 0,5 -0,2 -0,8* -0,7*
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3,1 -0,1 3,9* -0,3*
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 2,6 0,1 2,6 0,1
PRODUKCJA BUDOWLANA 2,5 0,2 2,6* 0,4*

* - dane skorygowane

(PAP Biznes)