Podpisana z EBI umowa zapewni środki na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn – Wronów oraz będzie wsparciem finansowym dla realizacji połączenia międzysystemowego Polska – Słowacja - poinformował Gaz-System. Operator przypomniał, że oba projekty są na liście inwestycji, którym Komisja Europejska przyznała status PCI (Project of Common Interest) - Projektu o znaczeniu wspólnotowym.

Gaz-System przypomniał, że realizuje "ambitny" plan inwestycyjny, zakładający m.in. budowę 2 tys. km nowych gazociągów przesyłowych, m.in. Baltic Pipe oraz elementów gazowego korytarza Północ–Południe. W perspektywie jest także pływający terminal LNG typu FSRU w Porcie Gdańskim.

Operator finansuje program inwestycyjny ze środków własnych, dotacji unijnych i kredytów bankowych. Gaz-System podkreślił, że EBI jest głównym jego partnerem w zakresie kredytowego finansowania inwestycji. Łączna kwota umów kredytowych zawartych z EBI bankiem wynosi 2,61 mld zł.

>>> Czytaj też: URE: Gaz-System będzie nadal operatorem systemu przesyłowego na polskim odcinku Jamału

Reklama