"Wzywam polski Sejm do zaprzestania prac nad forsowaną właśnie w pośpiechu ustawą, która jeszcze bardziej ogranicza niezależność i swobodę wypowiedzi sędziów i prokuratorów pod groźbą kar lub usunięcia z urzędu oraz zmienia po raz dziewiąty ustawę o Sądzie Najwyższym" - napisała na Twitterze komisarz.

Jej apel pojawił się krótko przed tym, gdy posłowie przegłosowali nowelizację ustaw sądowych. Prace parlamentarne nad nimi jeszcze się jednak nie kończą; teraz ustawa trafi do Senatu, a potem - jeśli będą poprawki - znowu wróci do Sejmu.

Wcześniej w piątek Komisja Europejska ogłosiła, że zwróciła się w liście do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu o wstrzymanie prac nad projektem ustawy dotyczącym sądów do czasu przeprowadzenia konsultacji m.in. z Komisją Wenecką Rady Europy.

Reklama

Ustawa PiS wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, czy za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego.

Nowe prawo ma być odpowiedzią na postępowanie niektórych sędziów, którzy pytają, czy można uznać za należycie obsadzony sąd, jeśli orzekający sędzia został wyłoniony przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Według rządu takie kwestionowanie jednych sędziów przez drugich prowadzi do anarchii.

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy (Commissioner for Human Rights of the Council of Europe) jest niezależnym organem Rady Europy, którego zadaniem jest promowanie poszanowania praw człowieka oraz wiedzy na ich temat w państwach Rady Europy. Od 1 kwietnia 2018 r. funkcję tę pełni Dunja Mijatović z Bośni i Hercegowiny.

>>> Czytaj też: Sejm przegłosował projekt ustawy dyscyplinującej sędziów