Ergis złożył do KNF i GPW wnioski o wycofanie akcji z obrotu giełdowego


Warszawa, 24.12.2019 (ISBnews) - Ergis złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wnioski o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka.
"W związku z podjęciem przez nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 19 listopada 2019 r. uchwały nr 4 w sprawie wycofania akcji emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dzisiaj, tj. w dniu 23 grudnia 2019 r. do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostały złożone wnioski dotyczące wycofania akcji emitenta z obrotu na rynku regulowanym" - czytamy w komunikacie.
Wcześniej w grudniu Finergis Investments w porozumieniu z Markiem Górskim przeprowadzili przymusowy wykup 2 828 849 akcji, stanowiących 7,49% kapitału Ergisu po cenie 3,88 zł za jedną sztukę.
W wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Ergisu, ogłoszonego w październiku przez Finergis Investments oraz Marka Górskiego, 22 listopada 2019 roku zostały zawarte transakcje nabycia 17 254 934 akcji spółki na GPW. 1 października 2019 r.
Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ergisu sięgnęły 776 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)