Warszawa, 24.12.2019 (ISBnews) - Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w grudniu br. na poziomie minus 4,9 pkt wobec minus 3,3 pkt miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
"Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 4,9 (przed miesiącem minus 3,3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 11,2% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 16,1% (przed miesiącem odpowiednio 11,7% i 15%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie.
Portfel zamówień (krajowy i zagraniczny) oceniany jest negatywnie, gorzej niż w listopadzie. Opinie dotyczące produkcji są pesymistyczne, wobec nieznacznie pozytywnych odnotowywanych przed miesiącem. Przewidywania w tym zakresie, a także diagnozy i prognozy sytuacji finansowej są niekorzystne, zbliżone do formułowanych w listopadzie. Opóźnienia płatności za sprzedane produkty rosną podobnie jak przed miesiącem, podano także.
"Stan zapasów wyrobów gotowych jest uznawany przez przedsiębiorców za wystarczający. Planowane są redukcje zatrudnienia, nieco większe od zapowiadanych w listopadzie. Dyrektorzy przedsiębiorstw prognozują dalszy wzrost cen wyrobów przemysłowych" - czytamy dalej.
(ISBnews)