Z pieniędzy Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) sfinansowano budowę ponad 1 tys. 250 km odcinków autostrad i ponad 2 tys. 100 km dróg ekspresowych, z czego w tym roku kierowcom udostępniono ponad 340 km.

Krajowy Fundusz Drogowy działa w BGK od stycznia 2004 r. Fundusz zasilany jest m.in. pieniędzmi z opłaty paliwowej, wnoszonej przez producentów i importerów paliw silnikowych, środkami unijnymi, a także finansowaniem zewnętrznym, pozyskiwanym przez BGK w formie kredytów zaciąganych głównie w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Najważniejsze inwestycje realizowane ze środków KFD to droga ekspresowa S7, która docelowo skomunikuje polskie porty z Warszawą i południem kraju. To także autostrada A1, będąca fragmentem transeuropejskiego korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, i jeden z filarów układu komunikacyjnego kraju.

Z środków KFD finansowana jest też droga ekspresowa S19 na odcinku od granicy ze Słowacją w Barwinku do Białegostoku, będąca głównym elementem korytarza transportowego Via Carpatia, oraz droga ekspresowa S61, stanowiąca fragment transeuropejskiego korytarza transportowego Via Baltica.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski