Dodał, że "wraz ze wzrostem zasobów leśnych Podkarpacia, wzrosło też pozyskanie drewna". "Od kilku lat oscyluje ono w okolicy dwóch milionów metrów sześciennych rocznie" - zauważył we wtorek rzecznik.

Zdecydowana większość surowca, ponad 1,7 mln m sześc., trafi do sprzedaży dla firm w trybie przetargowym, zaś dla nabywców indywidualnych w sprzedaży detalicznej znajdzie się ponad 255 tys. m sześc. drewna.

Zaplanowano także, że ponad tysiąc metrów sześciennych trafi też na coroczną submisje drewna cennego. Niecałe 90 tys. m sześc. to tzw., pula techniczna, która w trakcie roku będzie zadysponowana do sprzedaży na portalu aukcyjnym.

Marszałek zwrócił uwagę, że "zasoby drzewne w lasach krośnieńskiej RDLP szacuje się na ponad 122 mln m sześc.; o 26 mln m sześc. więcej niż 20 lat temu".

"Warto przypomnieć, że w 1978 roku szacowano je na niecałe 77 mln m sześc. Zatem w ciągu ponad 40 lat przybyło ponad 45 mln m. sześć. na pniu" - mówił.

Rzecznik podkreślił, że każde tysiąc metrów sześciennych pozyskanego drewna, to przynajmniej dwa miejsca pracy przy ścince oraz zrywce drewna, a także kilka miejsc pracy w przemyśle drzewnym i handlu drewnem.

W drzewostanach południowo-wschodniej Polski średni roczny przyrost wynosi 7,1 m sześc. na hektar. "Zasobność naszych lasów osiągnęła 307 m sześc. na hektar i jest jedną z najwyższych w Polsce; przeciętna krajowa to 272 m sześc. na jeden hektar" - wyjaśnił Marszałek.

Natomiast średni wiek drzewostanu na Podkarpaciu wynosi 75 lat; jest o 11 lat wyższy niż średnia dla Lasów Państwowych w Polsce oraz 15 lat wyższy niż średnia dla wszystkich krajowych drzewostanów.

Duża i wciąż rosnąca jest też ilość drewna martwego, pozostającego do naturalnego rozpadu w lesie dla zachowania jego różnorodności gatunkowej i siedliskowej. To konsekwencja starzenia się lasu.

Drewno martwe stanowi w niektórych nadleśnictwach podkarpackich nawet ponad 8 proc. ogólnej masy drzewostanów.

Blisko 1/3 podkarpackich lasów stanowią drzewostany posadzone 50-70 lat temu na gruntach porolnych. Trwa przebudowa ich składu gatunkowego. "Tam gdzie rosły sosny, świerki czy olchy pojawiają się gatunki właściwe dla lasów w tej części Polski, czyli jodły, buki, jawory" - zauważył leśnik.

RDLP w Krośnie nadzoruje 26 nadleśnictw gospodarujących na powierzchni 418 tys. ha. Lesistość tego regionu wynosi 38 proc. Od drugiej wojny światowej wzrosła ona o ponad 50 proc.(PAP)

Autor: Alfred Kyc