Protektor rozpozna odpis aktualizujący dot. nieruchomości w LublinieWarszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Protektor podjął uchwałę w przedmiocie rozpoznania odpisu aktualizującego na kwotę 1,97 mln zł z tytułu utraty wartości nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Kunickiego, podała spółka. Podstawą decyzji jest wycena nieruchomości zawarta w operacie szacunkowym, przygotowanym przez rzeczoznawcę ds. nieruchomości, działającego na zlecenie spółki.

"Emitent dokonał odpisu aktualizującego wartości nieruchomości na kwotę 1 965 000 zł. Powyższa operacja ma charakter niegotówkowy. Rozpoznanie odpisu sprawia, że wartość nieruchomości ujawniona dotychczas w bilansie spółki w pozycji 'Aktywa trwałe zaklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży' ulegnie zmniejszeniu z ok. 6,7 mln zł do kwoty ok. 4,7 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 104,23 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)