Zgodnie z przyjętą w grudniu przez Radę Warszawy uchwałą nowy system opłat za odbiór odpadów komunalnych miał obowiązywać od lutego. Według nowych przepisów warszawiacy mieszkający w domu jednorodzinnym za wywóz śmieci zapłacą 94 złote miesięcznie, a ci mieszkający w zabudowie wielorodzinnej – 65 złotych miesięcznie. W przypadku, gdy śmieci nie będą segregowane, naliczana będzie dwukrotność tych kwot dla wszystkich gospodarstw domowych w danej nieruchomości.

W przypadku obiektów gospodarczych, czyli nieruchomości niemieszkalnych, opłaty będą ponoszone za pojemniki i worki, a kwoty zależeć będą od ich pojemności. Zmian niektórych zapisów tej uchwały zażądała jednak Regionalna Izba Obrachunkowa, która kontroluje finanse samorządów. Jak wyjaśnił PAP wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, są to uwagi techniczne, a pozostałe zapisy uchwały – zarówno co do wysokości opłat, uzasadnienia, jak i modelu ich naliczania – zostały przez RIO zaakceptowane.

Jedna z korekt, oczekiwanych przez RIO, dotyczy sformułowań w kwestii podwyższenia stawki za odbiór nieposegregowanych odpadów w takich nieruchomościach. Zmienić należy zapisy mówiące o trzykrotności zamiast dwukrotności stawki. Inna korekta dotyczy pojemności pojemników powyżej 1100 litrów. Według RIO pojemność powinna być określona w postaci konkretnej liczby, radni natomiast uchwalili zapis o opłacie „za każde kolejne 100 litrów”.

Po przyjęciu tych przepisów przez radnych wyższe stawki zaczną obowiązywać w Warszawie od marca. Konkretne daty nie są jednak znane, bo – jak wyjaśniono PAP w wydziale prasowym ratusza – terminy wpłat mieszkańców są uzależnione od decyzji wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Te będą zobowiązane zapłacić miastu do 28 marca.