Elemental Holding nabył 66% udziałów PGM of Texas LLC za 16 mln USD


Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Elemental Holding nabył - poprzez spółkę celową - 66% udziałów w amerykańskiej firmie PGM of Texas LLC zajmującej się recyklingiem katalizatorów dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Funduszu Ekspansji Zagranicznej (FEZ) zarządzanego przez PFR TFI, podało BGK. To pierwsza akwizycja sfinansowana przez BGK w USA. Bank udzielił kredytu o wartości 6 mln USD.
"Nasza firma konsekwentnie się rozwija i rozszerza swoją działalność w kolejnych krajach. Wejście na rynek amerykański, największy w segmencie recyklingu katalizatorów, z około 40% udziałem w rynku światowym, jest częścią tej strategii i naturalnym dla nas etapem rozwoju" - powiedział prezes Elemental Holding Paweł Jarski, cytowany w komunikacie.
Kredytobiorcą jest spółka celowa Elemental USA, której udziałowcami są zależny od Elemental Holding fundusz Finex Sicav Sif - Private Equity VII (posiadający 51% akcji) oraz Fundusz Ekspansji Zagranicznej (49% akcji).
BGK, angażując się w inwestycję Elemental Holding w USA, wsparła w ekspansji zagranicznej polską grupę kapitałową działającą w gospodarce obiegu zamkniętego, podano także.
"Jako polski bank rozwoju dajemy szansę przedsiębiorczym i wzmacniamy pozycję Polski i polskich firm za granicą. Recykling katalizatorów jest cennym źródłem odzysku platynowców pożądanym ze względów ekonomicznych oraz ekologicznych, dlatego cieszymy się, mogąc wspierać Elemental Holding w budowaniu polskiej grupy kapitałowej działającej globalnie w branży recyklingu. Jest to kolejna transakcja wsparta przez BGK w USA, jednak pierwsza akwizycja finansowana przez nas w tym kraju. Łącząc finansowanie dłużne oferowane przez BGK z finansowaniem kapitałowym FEZ otwieramy nowe możliwości dla polskich firm zainteresowanych inwestycjami poza granicami Polski" - powiedział dyrektor Biura Transakcji Zagranicznych w BGK Arkadiusz Zabłoński, cytowany w komunikacie.
Jest to trzecia inwestycja spółki realizowana wspólnie z FEZ.
"Spółka Elemental Holding po raz kolejny zdecydowała się na współpracę z Funduszem Ekspansji Zagranicznej. Tym razem podpisaliśmy równocześnie dwie umowy dotyczące inwestycji na rynku niemieckim i amerykańskim. Wejście na rynek amerykański oznacza rozwój zarówno dla Elemental Holding, jak i dla PFR TFI. Dotychczas FEZ współfinansował inwestycje polskich firm głównie w krajach europejskich. W 2017 roku zainwestowaliśmy z Elemental Holding na Litwie, a kolejne wspólne projekty utwierdzają nas w przekonaniu, że finansowanie kapitałowe oferowane przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej trafia w oczekiwania i spełnia potrzeby polskich przedsiębiorców" - powiedział członek zarządu PFR TFI Piotr Kuba, cytowany w komunikacie.
Główny ekonomista BGK Mateusz Walewski podkreślił, że w dłuższym okresie i szerszej perspektywie inwestycje na rynku amerykańskim są konieczne dla zbilansowania negatywnej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski.
"Na koniec 2018 roku, wg danych NBP, całkowite polskie inwestycje netto w udziały i akcje firm w USA wynosiły jedynie 397,3 mln USD w porównaniu do 3 512 mln USD analogicznych inwestycji amerykańskich w Polsce. Dlatego każda aktywność inwestycyjna polskich firm w USA ma istotny wpływ na całkowity poziom zaangażowania kapitałowego polskich podmiotów na tym rynku" - wskazał Walewski.
Spółka PGM of Texas LLC przetwarza rocznie około 2000 ton zużytych katalizatorów zawierających metale szlachetne, które stanowią bardzo atrakcyjny przedmiot recyklingu. Przerób 1 tony katalizatorów pozwala uniknąć wydobycia kilkudziesięciu ton rudy. Na przykład z 1 tony starych katalizatorów uzyskuje się ok. 1-3 kg platynowców.
Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,78 mld zł w 2018 r.
BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.
Zarządzany przez PFR TFI Fundusz Ekspansji Zagranicznej (FEZ) współfinansuje zagraniczne przedsięwzięcia polskich firm. FEZ jest zawsze inwestorem mniejszościowym w zagranicznej spółce zależnej i pozostawia zarządzanie projektem w rękach polskiego partnera. Fundusz dzieli z polskim partnerem ryzyko projektu przez czas określony w umowie inwestycyjnej, nawet do 10 lat. Po tym okresie, gdy zagraniczna spółka ma już stabilną pozycję na rynku, polski partner może odkupić należące do funduszu udziały na warunkach rynkowych.
(ISBnews)