Oboje politycy wskazali we wspólnym komunikacie, że niedzielna konferencja na temat Libii zgromadziła najbardziej wpływowych partnerów regionalnych i międzynarodowych w tym krytycznym momencie kryzysu w tym północnoafrykańskim kraju.

"Uczestniczące kraje i organizacje uzgodniły 55 punktów. Uczestnicy zobowiązali się do powstrzymania się od jakichkolwiek środków i dalszego wsparcia wojskowego dla stron, które mogłyby zagrozić rozejmowi. Osiągnięto również porozumienie w sprawie szybkich działań następczych. To ważny krok naprzód" - napisali.

Von der Leyen i Borrell wskazali, że jedynym trwałym rozwiązaniem kryzysu w Libii są wysiłki mediacyjne prowadzone przez ONZ. Tylko proces polityczny kierowany przez Libijczyków - napisali - może zakończyć konflikt i przynieść trwały pokój.

"Popieramy jedność, suwerenność i integralność terytorialną Libii w interesie stabilności i dobrobytu regionu. Jest to również ważne dla Europy. W ostatnich tygodniach nawiązaliśmy współpracę z libijskimi, regionalnymi i międzynarodowymi partnerami, aby dążyć do porozumienia w sprawie zawieszenia broni i wznowienia procesu politycznego. Dzisiejszy dzień jest pierwszym znaczącym krokiem, ale pozostaje jeszcze wiele do zrobienia" - czytamy w oświadczeniu.

Von der Leyen i Borrell zapowiedzieli też, że UE zastanowi się, jak najlepiej przyczynić się do monitorowania zawieszenia broni i przestrzegania embarga na broń w Libii, a ministrowie spraw zagranicznych UE omówią w poniedziałek wkład Unii w realizację zawartej w niedzielę umowy.

Uczestnicy konferencji wysokiego szczebla w sprawie Libii zobowiązali się w Berlinie do przestrzegania embarga ONZ na dostawy broni do tego kraju i zaprzestania militarnego wspierania walczących stron.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)